I-V 10:00 - 18:00

1. PREČU PIEGĀDE 

1.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem: 
1.1.1. piegāde, izmantojot Venipak kurjerdienestu; 
1.1.2. piegāde uz OMNIVA pakomātiem; 
1.1.3. saņemšana Grillman preču izsniegšanas vietā Rīgā (no 2024 gada marta)

1.2. ja izvēlaties piegādi, izmantojot Venipak kurjerdienestu:
1.2.1. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un nogādātas pie Pircēja dzīvesvietas durvīm. Izkraušanas un piegādes pakalpojumi nav iekļauti Preču piegādes cenā.
1.2.2. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu. Preces pieņem persona, kas izdarījusi Preču pasūtījumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nosaucot no Venipak saņemto kodu. Ja Preču pasūtījums ir veikts Pircēja vārdā, bet Pircējs nav pieejams, lai pieņemtu Preces, Preču pasūtījumā jānorāda persona, kuru Pircējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Ja Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, bet Pircējs nevar saņemt Preces, Pircējam nav tiesību celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepiederošai personai. 
1.2.3. Ja Preces apmaksas veids ir "skaidra nauda", piegādes brīdī ir jābūt precīzai pasūtījuma summai. Ja Pircējam nav precīzas summas, kurjeram ir tiesības atteikties nodot Preces. Par Preču atkārtotu piegādi tiek piemērota tāda pati maksa kā par sākotnējo piegādi. 

1.3. Ja ir izvēlēta piegāde uz OMNIVA pakomātiem: 
1.3.1. OMNIVA pakomātos sūtītā sūtījuma maksimālais svars ir līdz 30 kg, maksimālie izmēri 39 x 38 x 64 cm;
1.3.2. pakas ir jāsaņem OMNIVA pakomātā 7 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu informējis Pircēju, ka Prece ir gatava saņemšanai;

1.4. Saņemšana Grillman preču izsniegšanas vietā Rīgā.
1.4.1. Preces ir jāsavāc 3 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai; 
1.4.2. Preces saņem persona, kas veikusi Preču pasūtījumu, vai persona, kuru Pircējs ir norādījis (pilnvarojis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

1.5. Pārdevēja norādītie termiņi ir provizoriski un var netikt piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.
1.6. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu visos gadījumos, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
1.7 Preces tiek piegādātas visā Latvijas Republikas teritorijā.  
1.8. Preču nejauša bojājuma risks pāriet uz Pircēju no Preču piegādes brīža. 
1.9. Ja Preces nevar piegādāt Pircējam vai ja Pircējs noteiktajā termiņā Preces nesaņem un Pircējs par Precēm ir samaksājis avansā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju un vienojas par citiem piegādes noteikumiem. Ja Pircējs nespēj vienoties par citiem piegādes noteikumiem (vai Pircējs joprojām nesaņem vai nepieņem Preces), Preču pasūtījums tiek anulēts un Pircējam tiek atmaksāta par Precēm samaksātā nauda, izņemot Pārdevēja zaudējumus, kas Pircējam radušies saistībā ar Preču piegādi, naudas atgriešanu un jebkurām citām izmaksām, kas saistītas ar Preču atcelšanu. 
1.10. Preces piegādes brīdī Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi (kurjerdienesta uzņēmuma pārstāvi) pārbauda sūtījuma iepakojumu un Preces stāvokli, kā arī paraksta Preces pieņemšanas-nodošanas aktu vai citu Preces piegādes dokumentu. Sūtījuma iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma neatbilstības, Preču sortimenta neatbilstības gadījumā Pircējs vai Pircēja pārstāvis nedrīkst pieņemt sūtījumu. Šādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi aizpilda īpašu sūtījuma pārbaudes ziņojumu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus. Pretenzija par Preču nepareizu montāžu, bojājumiem vai citām neatbilstībām jāiesniedz ne vēlāk kā 24 stundu laikā no sūtījuma saņemšanas brīža (no brīža, kad sūtījuma saņemšanu ar parakstu apstiprina kurjers). Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preces bojājumiem, un tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta nebojātā iepakojumā. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis piegādes pieņemšanas-nodošanas aktu vai jebkuru citu piegādes dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas labā stāvoklī, iepakojums nav bojāts un nav neatbilstību Preču aprīkojumā.