I-V 10:00 - 18:00

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi Grillman.lv interneta veikalā:

1. Vispārīgi noteikumi

1.1.Pārdevējs - UAB ,,Manfira", reģistrēta Lietuvas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas numurs 302812448, PVN reģistrācijas numurs LT100006981110, reģistrācijas adrese Eišiškių pl. 127, Viļņa, LT-02184, juridiskā adrese Ulonu g. 2, Viļņa, LT-08245. 
1.2. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces interneta veikalā Grillman.lv.
1.3. Preces - preces un pakalpojumi, ko Pircējs iegādājas Grillman.lv interneta veikalā. 
1.4. "Grillman.lv" ir interneta veikals, kas atrodas www.grillman.lv.
1.5. Līgums - līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju par Preču iegādi.
1.6 Šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoši attiecībā uz jebkuru līgumu starp Pārdevēju un Pircēju par Preču iegādi. Pircējam rūpīgi jāizlasa šie Noteikumi un nosacījumi, pirms pieņemt lēmumu veikt pasūtījumu Grillman.lv e-veikalā. Pircējs ir atbildīgs par Noteikumu un nosacījumu izlasīšanu vai neizlasīšanu.
1.7. Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Pircējs (izlasot Noteikumus un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu iepazinies ar Grillman.lv Noteikumiem un piekrītu tiem"), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas attiecas uz preču iegādi Grillman.lv interneta veikalā.
1.8. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības. Reģistrēts Pircējs tiks informēts par jebkādām izmaiņām, grozījumiem vai papildinājumiem brīdī, kad viņš pieslēdzas Grillman.lv tīmekļa vietnei, un, lai iepirktos šajā interneta veikalā, viņam būs atkārtoti jāapstiprina grozītie Noteikumi un nosacījumi.
1.9 Mūsu tiešsaistes veikalā ir tiesīgas iepirkties šādas personas: rīcībspējīgas fiziskas personas, t. i., personas, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu; nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien tās patstāvīgi nespēj rīkoties ar saviem ienākumiem; juridiskas personas un visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.
1.10. Piekrītot Noteikumiem un nosacījumiem, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces Grillman.lv interneta veikalā.

2. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Pircējs var pasūtīt Preces Grillman.lv vienā no šādiem veidiem:
2.1.1. reģistrējoties tiešsaistē Grillman.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
2.1.2. tiešsaistē bez reģistrācijas Grillman.lv;
2.1.3. pa tālruni;
2.1.4. pa e-pastu;
2.1.5. veikalā.

2.2. Pasūtot Preci kādā no Noteikumu 2.1.1. - 2.1.2. punktā minētajiem veidiem, Pircējam Grillman.lt sistēmā paredzētajos attiecīgajos informācijas laukos jānorāda pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus Grillman.lv apstrādā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
2.3. Pasūtījumi, kas veikti pa tālruni, e-pastu vai veikalā, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību, un uz tiem attiecas Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem un to piemērošanai.
2.4. Kad Pircējs, izvēloties Preces vai Pakalpojumus, ko vēlas iegādāties, un izveidojot iepirkumu grozu, ir pabeidzis visus pasūtījuma posmus, no kuriem pēdējais ir maksājuma metodes izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka ir izveidojušās pirkšanas un pārdošanas tiesiskās attiecības un ka starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. 
2.5. Visa būtiskā informācija par Precēm un to īpašībām ir ietverta Pārdevēja Preču aprakstā Grillman.lv.
2.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek glabāts Grillman.lv un Pārdevēja datu bāzē saskaņā ar Pārdevēja privātuma politikā noteikto kārtību.
2.7. PVN rēķins par Precēm tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai Preču saņemšanas dienā Preču saņemšanas vietā.
2.8. Ja Pārdevējs attaisnojoša iemesla dēļ nevar izpildīt Preču pasūtījumu, Pārdevējs telefoniski vai pa e-pastu informē Pircēju, ka pasūtījums nevar tikt izpildīts vai tiks izpildīts vēlāk. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā atmaksā Pircējam par Preci samaksāto naudu. 

3. Preču cenas, maksāšanas kārtība un maksāšanas noteikumi.

3.1 Preču cenas Grillman.lv ir norādītas eiro, ieskaitot PVN, kas ir spēkā attiecīgajā brīdī saskaņā ar likumu.
3.2. Preču cena netiek mainīta pēc Preču pasūtījuma apstiprināšanas, ja vien, neskatoties uz Pārdevēja centieniem nodrošināt cenu pareizību, Preču cena nav mainījusies objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs rakstiski vai mutiski informē Pircēju pirms pasūtījuma apstiprināšanas un piedāvā Pircējam pasūtīt Preces par pareizo cenu vai atcelt Preču pasūtījumu. Ja Pircējs nepiekrīt iegādāties Preces par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 3 darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju. Preču pasūtījums netiek izpildīts, kamēr nav saņemta Pircēja atbilde. Preču pasūtījuma atcelšanas gadījumā Pircējs vēlākais 7 darba dienu laikā saņem pilnu samaksātās summas atmaksu. 
3.3. Pircējs var samaksāt par Precēm vienā no šādiem veidiem:

3.3.1. ar internetbankas starpniecību;
3.3.2. ar bankas pārskaitījumu;
3.3.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti Grillman veikalā; 
3.3.4. ar līzinga kompāniju sniegtajiem patēriņa kredīta pakalpojumiem.
3.4 Piegādes termiņš sākas no brīža, kad ir apstiprināts pasūtījums un ir uzsākta pasūtījuma izpilde, kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par Precēm vai kad ir izvēlēts maksāšanas veids - skaidrā naudā, vai kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu.