I-V 10:00 - 18:00

I. IZMANTOTIE TERMINI:

1. Pārdevējs - UAB MANFIRA, juridiska persona, reģistrēta Lietuvas Republikas valsts uzņēmuma "Reģistru centrs" Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē, juridiskās personas reģistrācijas numurs 302812448, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LT100006981110, reģistrācijas adrese Eišiškių pl. 127, Viļņa, Lietuva.

2. UAB "MANFIRA" - interneta veikals, kas atrodas grillman.lv.

3. Pircējs: 1) rīcībspējīga fiziska persona, t.i., persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurai ir vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišana, ja vien tā nav emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.

4. Pārdevēja partneris - juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus grillman.lv, kā arī juridiska persona, kas tiek izmantota Pircēja pasūtījuma izpildei; 2) kas ir iesaistīta kopīgās akcijās vai projektos grillman.lv interneta veikalā, šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai visos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiks aprakstīta, publicēta grillman.lv un šīs juridiskās personas akcija vai projekts.

5. Konts - Klienta reģistrācijas grillman.lv rezultāts, kā rezultātā tiek izveidots klienta konts, kurā tiek glabāti viņa/viņas personas dati un pasūtījumu vēsture.

6. Grillman.lv Konti - grillman.lv konti Facebook, Twitter, Linkedin un citos sociālajos tīklos, kuros tiek sniegta informācija par grillman.lv un tā Pakalpojumiem un kopīgots Klientu publicētais saturs.

7. Pakalpojumi - visi grillman.lv sniegtie pakalpojumi Klientam.

8. Sīkfails - neliels fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu ierīci, kad apmeklējat grillman.lv. Šis termins ietver ne tikai sīkfailus, bet arī līdzīgu rīku izmantošanu.

9. Parole - Klienta izveidota un tikai Klientam zināma unikāla burtu un ciparu kombinācija, kas tiek ievadīta pirmo reizi, reģistrējoties grillman.lv un vēlāk, lai pieteiktos Kontā.

10. Pārlūkprogramma - programma tīmekļa lapu rādīšanai tīmeklī vai personālajā datorā.

11. Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu, proti, datu subjektu, kuru identificē vai kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs, viens vai vairāki viņam raksturīgi fiziski, fizioloģiski, psiholoģiski, psiholoģiski, ekonomiski, kultūras vai sociāli faktori.

12. Personas datu pārzinis - grillman.lv.

13. Privātuma politika - šajā dokumentā izklāstīti personas datu vākšanas, glabāšanas, apstrādes un glabāšanas pamatnoteikumi, izmantojot grillman.lv vietni.

14. Administrators - persona, kas atbild par grillman.lv veikalu.

15. IP adrese - unikāls numurs, kas tiek piešķirts katram datoram, kurš ir savienots ar internetu, tā sauktā interneta protokola (IP) adrese. Tā kā šos numurus parasti piešķir pēc valstu bloka, pēc IP adreses bieži var noteikt valsti, kurā dators ir pieslēgts internetam.

16. Noteikumi - apstiprināti spēkā esošie "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā grillman.lv".

17. Tiešais mārketings - preču vai pakalpojumu piedāvāšana personām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai viņu viedokļa pieprasīšana par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

II. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

18. Grillman.lv Privātuma politika nosaka Personas datu vākšanas, glabāšanas un apstrādes pamatnoteikumus, izmantojot grillman.lv piedāvātos Pakalpojumus.

19. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu grillman.lv Klientu Personas datus no neatļautas izmantošanas. Privātuma politika attiecas arī uz grillman.lv kontiem.

20. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izlasījis un sapratis šo Privātuma politiku, kad viņš/viņa izsaka savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

21. Privātuma politika ir pieejama un izdrukājama jebkurā laikā vietnē grillman.lv. Klienti vienmēr tiks informēti par jebkādām izmaiņām un/vai papildinājumiem Privātuma politikā, publicējot jauno Privātuma politikas versiju vietnē grillman.lv un nodrošinot Klientiem tehnisku iespēju iepazīties ar jauno Privātuma politikas versiju un apstiprināt to, pirmo reizi atverot grillman.lv.

22. Pircējiem jāņem vērā, ka grillman.lv satur saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm un ka Pārdevējs nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu un/vai to izmantotajām Privātuma politikas nodrošināšanas metodēm, un ka Pircējam pirms informācijas sniegšanas par sevi jāiepazīstas ar attiecīgās tīmekļa vietnes noteikumiem, Privātuma politiku un citiem dokumentiem.

23. Pircējs var veikt pirkumu grillman.lv, pieslēdzoties grillman.lv, tostarp bez reģistrācijas. Pircējam, kurš nav reģistrējies, ir jāsniedz šādi Personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par savu personas datu sniegšanu.

24. Personām, kas vēlas reģistrēties vietnē grillman.lv, ir jānorāda sava e-pasta adrese un izdomāta parole. Konts tiek izveidots reģistrācijas laikā. Konta sadaļā Klients pats ievada savus datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, un tāpēc ir pilnībā atbildīgs par šo datu pareizību. Pircējam tiek piešķirts lietotāja ID numurs. Pircējs jebkurā laikā var:

24.1. labot un/vai papildināt Kontā esošos Personas datus. Par laboto un/vai papildināto datu precizitāti ir atbildīgs Pircējs;

24.2. sazinieties ar grillman.lv pa e-pastu [email protected], lai dzēstu savu kontu.

25. Personas koda iesniegšanu grillman.lv no Pircēja pieprasa tikai tad, ja Pircējs pasūta preces no grillman.lv vai no Pārdevēja partneriem, kā arī iegādājoties papildu pakalpojumus, kuriem nepieciešama personas koda iesniegšana (piemēram, preces apdrošināšana, preces garantijas pagarināšana).

III. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA.

26. Pircējs piekrīt sava vārda, uzvārda, e-pasta adreses, tālruņa numura, IP adreses apstrādei grillman.lv statistikas analīzes nolūkos. Līdz ar to grillman.lv dod Pircējam tiesības, reģistrējoties grillman.lv vai veicot pasūtījumu, izteikt savu piekrišanu vai iebildumu pret viņa vārda, e-pasta adreses, tālruņa numura, IP adreses apstrādi grillman.lv tiešā mārketinga nolūkos.

27. Ja Klients nevēlas, lai 26. punktā minētie Personas dati pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes tiktu izmantoti tiešā mārketinga vai biznesa analīzes nolūkos, Klientam ir jāpiesakās savā kontā vietnē grillman.lv un konta logā jānoņem izvēles rūtiņa pie paziņojuma "Jaunumi e-pastā" un/vai "Jaunumi SMS/Viber" un jānoklikšķina uz pogas "Atjaunināt". Alternatīvi visos gadījumos Klients var nosūtīt e-pastu uz [email protected] vai zvanīt uz grillman.lv klientu konsultāciju tālruni +371 26700511 un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pasta un/vai SMS/Viber ziņojumus. E-pasta un/vai SMS/Viber ziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai uz e-pasta adresēm un/vai tālruņa numuriem, kurus Klients ir skaidri norādījis.

28. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtie Personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi sniegt Pircējam grillman.lv interneta veikalā sniegtos pakalpojumus (tostarp tiesības piedalīties akcijās, projektos). Pārdevējs arī apstiprina, ka Pircēja sniegtie Personas dati tiks apstrādāti Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs ir devis šādu piekrišanu un nav to atsaucis. Tiešā mārketinga nolūkos izmantojamo Personas datu glabāšanas periods ir trīs kalendāra gadi no šādu datu sniegšanas brīža.

29. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

29.1. ja Klients piekrīt Personas datu izpaušanai;

29.2. par pasūtījumu izpildi vai citiem pakalpojumiem - Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Pircēja pasūtīto preču piegādi vai citus pakalpojumus;

29.3. Tiešā mārketinga nolūkos - Pārdevēja partneriem, izpildot Privātuma politikas 29.1. punktā noteikto nosacījumu un grillman.lv sniedzot Pārdevēja partneriem rakstiskas saistības ievērot Latvijas Republikas Likuma par fiziskas personas datu apstrādes noteikumus;

29.4. tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto procedūru;

29.5. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus..

30. Pircējam ir šādas tiesības:

30.1. pēc rakstiska pieprasījuma Pārdevējam piekļūt saviem Personas datiem, kas ir Pārdevēja rīcībā. Informācija tiek sniegta Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi;

30.2. pēc rakstiska pieprasījuma Pārdevējam saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi Personas dati ir vākti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie tiek sniegti un ir sniegti vismaz 1 (vienu) gadu. Informācija tiek sniegta Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi;

30.3. iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, pa e-pastu [email protected], pa tālruni +371 26700511, pieprasīt Konta dzēšanu vai apturēt Personas datu apstrādi, ja Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu tiesību aktu noteikumus, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus;

30.4. nepiekrītot Privātuma politikai, iebilst pret savu Personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Klients nevarēs iegādāties preces un/vai pakalpojumus grillman.lv interneta veikalā;

30.5. vai nu nekavējoties izsakot savu iebildumu, vai arī iesniedzot turpmāku paziņojumu, lai iebilstu pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos saskaņā ar Privātuma politikas 27. sadaļā izklāstīto procedūru.

31. Pircēja personu apliecinošs dokuments un tajā ietvertie Pircēja dati tiek izmantoti tikai pareizai Pircēja identifikācijai, kad Pircēja personu apliecinošs dokuments tiek uzrādīts pārbaudei Pārdevējam, kurjerdienesta darbiniekam vai Preču saņemšanas centra darbiniekam.

32. Piekrītot šai Privātuma politikai, Klients piekrīt, ka viņa/viņas personas dati tiks izmantoti viņa/viņas pasūtījuma izpildei neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa pasūta preces un/vai pakalpojumus no grillman.lv kā Pārdevēja vai no Privātuma politikas 4. sadaļā definētajiem Partneriem, tostarp piekrīt, ka viņa/viņas personas dati tiek nodoti Pārdevēja Partneriem, kā definēts Privātuma politikas 4. sadaļā, kā arī piekrīt, ka Pārdevējs vai viņa/viņas norādītais datu apstrādātājs veic viņa/viņas personas datu apstrādi Pārdevēja pasūtījumu izpildes analīzes nolūkā.

33. Pircēja personas dati tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalstīm vai citām ārvalstīm ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā veidā kā Latvijas Republikā esošajām struktūrām un tikai šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

34. Pārdevējs glabā Personas datus tik ilgi, kamēr persona izmanto grillman.lv pakalpojumus, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus. Pēc Konta dzēšanas, lai izpildītu šīs Privātuma politikas 38. punktā noteiktās prasības, Pircēja Personas dati var tikt glabāti Personas datu pārziņa serverī ne ilgāk kā sešus mēnešus, izņemot šīs Privātuma politikas 38. punktā noteiktos gadījumus un tiesībaizsardzības iestāžu likumīgās glabāšanas prasības.

35. Pārdevējs, izmantojot iekšējos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, nodrošina, ka Klienta grillman.lv sniegtie Personas dati ir aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām: neatļautu Personas datu pārveidošanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, identitātes zādzību, krāpšanu, un ka Personas datu aizsardzības līmenis atbilst Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

36. Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Visas Klientu paroles ir šifrētas, serveriem, kuros tiek apstrādāti Personas dati, var piekļūt tikai Datu pārziņa pilnvarotas personas un tikai ar drošu sertifikātu ar papildu paroles aizsardzību, un visas grillman.lv lapas, kurās nepieciešams ievadīt Personas datus, ir pieejamas, izmantojot https:// protokolu.

37. Pircējs apņemas aizsargāt savu grillman.lv konta paroli, vārdu un citus datus. Pircējs apņemas un viņam ir pienākums neizpaust nevienai citai personai nekādus personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ciktāl viņam ir bijusi piekļuve šādiem trešo personu personas datiem, un nekavējoties informēt Pārdevēju par jebkādiem acīmredzamiem pārkāpumiem.

38. Pircējs iepriekš piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības glabāt viņa/viņas Personas datus serverī tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar grillman.lv uzņēmējdarbību, ja Pircēja sniegtie dati ir (i) izmantoti nelikumīgas darbības veikšanai vai (ii) tiek turēti aizdomās par identitātes zādzību vai citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir vai būs attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanas priekšmets, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzības par attiecīgo Pircēju vai ja Pārdevējs ir novērojis attiecīgā Pircēja izdarītu Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, vai (iv) ja Pārdevējam ir citi likumīgi mērķi Personas datu glabāšanai. Šādus datus iznīcina pēc tiesībaizsardzības vai citu pilnvaroto iestāžu likumīgiem norādījumiem.

39. Jebkurš pieprasījums vai norādījums saistībā ar Personas datu apstrādi Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiski vienā no šādiem veidiem: 1) iesniedzot šādu pieprasījumu vai norādījumu tieši Pārdevējam adresē Kauno g. 31, Viļņa, Lietuva, 2) nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu pa e-pastu uz [email protected] no e-pasta adreses, kas norādīta Privātuma politikas 26. punktā. Pēc šāda Pircēja pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas Pārdevējs sniedz Pircējam atbildi vēlākais 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā un veic vai atsakās veikt pieprasījumā norādītās darbības. Pēc Pircēja pieprasījuma atbilde jāsniedz rakstiski.

40. Administrators var izmantot Klientu IP adreses, lai administrētu grillman.lv un diagnosticētu iespējamus darbības traucējumus.

IV. PERSONAS DATU LABOŠANA, PIEVIENOŠANA UN DZĒŠANA.

41. Klients pilnvaro grillman.lv vākt, pārvaldīt, apstrādāt un glabāt Klienta Personas datus tādā apjomā un tādiem mērķiem, kā noteikts Privātuma politikā un citos grillman.lv dokumentos.

42. Grillman.lv, saņemot paziņojumu no Pircēja pa e-pastu vai citā Privātuma politikā noteiktajā veidā, nekavējoties pārtrauc Pircēja Personas datu apstrādi un izbeidz Pircēja Konta darbību, taču tas nenozīmē, ka grillman.lv ir pienākums dzēst Personas datus no servera/izdzēst Personas datus, ja tam ir leģitīms iemesls tos glabāt, jo īpaši, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai kriminālvajāšanu, svarīgu valsts ekonomisko vai finanšu interešu aizsardzību, citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

43. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, uzrādot grillman.lv Personu apliecinošu dokumentu (identitātes apliecināšanai jāuzrāda Lietuvas Republikas pase, Latvijas Republikas personas apliecība, vadītāja apliecība). Lai uzzinātu, kādus Personas datus grillman.lv ir vācis vai saņēmis un no kādiem avotiem, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie ir un tiek sniegti, vai visi Pircēja Personas dati ir pilnīgi un pareizi, Pircējam iepriekš jāsazinās ar grillman.lv, un grillman.lv saņemot šādu Pircēja pieprasījumu, atbild Pircējam par to, vai tiek apstrādāti ar Pircēju saistītie Personas dati, un sniedz Pircēja pieprasītos datus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas. Saskaņā ar šo punktu datus sniedz bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā.

44. Ja pēc iepazīšanās ar saviem Personas datiem Pircējs konstatē, ka Personas dati ir vākti vai iegūti no nelikumīgiem avotiem vai ka Personas dati netiek apstrādāti tiem nolūkiem, kādiem tie ir sniegti, Pircējam ir tiesības sazināties ar grillman.lv pa e-pastu, lai pieprasītu apturēt Personas datu apstrādi. Pircējam, kurš izmanto grillman.lv bez reģistrācijas un kurš saņem atbildi no grillman.lv, kurā viņš/viņa pamana neprecizitātes vai kļūdas savos Personas datos, ir tiesības pieprasīt, lai viņa/viņas Personas dati tiktu laboti pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā. Klients, kurš izmanto grillman.lv pēc reģistrēšanās, pats labo Personas datus, autorizējoties savā Kontā. Grillman.lv ir tiesības labot, papildināt, dzēst Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādi tikai pēc tam, kad ir noskaidrota Klienta identitāte, kurš ir iesniedzis pieprasījumu.

45. Ja grillman.lv apšauba Klienta sniegto Personas datu pareizību, tas var apturēt šo Klientu Personas datu apstrādi, pārbaudīt un precizēt datus. Šādi Personas dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu to pareizību.

46. Izmantojot iepriekš minētās tiesības, Pircējs var sazināties ar grillman.lv pa e-pasta adresi [email protected].

V. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN GLABĀŠANA

47. Lai nodrošinātu Pircējam pilnvērtīgu grillman.lv interneta veikala pakalpojumu sniegšanu, Pircēja datorā (ierīcē) var tikt ievietotas Sīkdatnes. [Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu Pircēju kā iepriekšējo grillman.lv interneta veikala apmeklētāju, lai saglabātu informāciju par Pircēja iepirkumu grozā ievietotajiem pirkumiem un apkopotu statistiku par grillman.lv interneta veikala apmeklētību. Pircējam ir iespēja apskatīt, kādu informāciju (Sīkdatnes) reģistrē Pārdevējs vai tā Partneri, un viņš var dzēst dažas vai visas reģistrētās Sīkdatnes. Pieņemot šo Privātuma politiku, Pircējs piekrīt šajā Privātuma politikā paredzēto Sīkdatņu saglabāšanai savā datorā/ierīcē. Pircējs jebkurā laikā var atsaukt šo piekrišanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šādā gadījumā dažas grillman.lv interneta veikala funkcijas viņam var nedarboties. Pircējam personīgi jāpārbauda, kuras Sīkdatnes izmanto Pārdevēja partneri.

48. Sīkdatnes tiek izmantoti, lai pārsūtītu informāciju elektronisko sakaru tīklā. Jūs varat dzēst vai bloķēt visas vai daļu šo sīkdatņu, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tādā gadījumā dažas grillman.lv vietnes funkcijas var nedarboties.

Otrs sīkdatņu veids tiek izmantots, lai apkopotu informāciju apmeklētības aprēķināšanai (apkopotu statistisko informāciju), lai sniegtu Klienta interesēm atbilstošu saturu un saglabātu apmeklējuma vēsturi. grillman.lv neizmanto šo sīkdatņu veidu, taču norāda Klientam, ka daži grillman.lv Partneri var izmantot šo sīkdatņu veidu, tāpēc Klientam būtu jāsazinās ar konkrēto grillman.lv Partneri, ja viņam ir aizdomas, ka šis sīkdatņu veids tiek izmantots bez viņa atļaujas.

VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

49. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 26. janvārī. Par jebkādām izmaiņām šajā Privātuma politikā tiks paziņots saskaņā ar šīs Privātuma politikas 20. sadaļā izklāstīto procedūru.