I-V 10:00 - 18:00

Preču maiņa un atgriešana

1) Preces, kas iegādātas mūsu interneta veikalā Grillman.lv vai Grillman fiziskajā veikalā, var atgriezt (vai apmainīt) 14 dienu laikā. 
Kvalitatīvu Produktu var apmainīt vai atgriezt 14 dienu laikā tikai tad, ja neesat to lietojis un ja tas nav bojāts. Tas nozīmē arī to, ka jums ir jāsaglabā Preces iepakojums nesabojātā veidā, un jums ir jāpārbauda Prece tikai tā, kā jūs to būtu darījis pārdošanas vietā.
2) Lūdzu, informējiet mūs par Preču apmaiņu vai atgriešanu, iesniedzot pieprasījumu fiziskajā veikalā vai pa e-pastu: [email protected].

3) Vēstulē vai pieprasījumā jānorāda pasūtījuma/pirkuma informācija, pirkumu apliecinoši dokumenti (pirkuma čeks/rēķins), atgriešanas/apmaiņas iemesls un atmaksājamā summa. Maiņas gadījumā, lūdzu, norādiet, kuru preci esat saņēmis un pret kuru preci vēlaties to apmainīt.
4) Preču atpakaļnosūtīšanu organizē Pircējs uz Pircēja rēķina.
5) Lai atgrieztu Preci, visos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar Grillman darbinieku pa e-pastu: [email protected] vai pa tālruni: +371 26700511, kurš jums palīdzēs visos jautājumos.

Produkta kvalitāte un garantija

Ja iegādātā prece ir nekvalitatīva:
Patērētājam, kuram Prece ir pārdota ar trūkumiem, saskaņā ar likumu ir tiesības izvēlēties Preci labot vai apmainīt pret jaunu, izņemot gadījumus, kad šādu pieprasījumu nav iespējams izpildīt vai Pārdevējam rastos nesamērīgas izmaksas. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties labot vai nomainīt Preces, ja to nav iespējams izdarīt vai ja Pārdevējam rastos nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp:
1) Preces vērtība, ja Precei nebūtu defektu;
2) defekta/neatbilstības nozīmīgums;
3) vai prasības piemērošana radītu neērtības patērētājam.
Patērētājam ir tiesības pieprasīt samērīgu preču cenas samazinājumu vai izbeigt pirkuma līgumu, ja:
1) Pārdevējs nav salabojis vai nomainījis Preci vai ir atteicies to darīt;
2) Preces defekts ir palicis, lai gan Pārdevējs mēģināja Preces labot;
3) Preces defekts ir būtisks;
4) Pārdevējs ir paziņojis vai no apstākļiem ir skaidri redzams, ka tas nevar salabot vai aizstāt Preci saprātīgā laikā vai ka tas patērētājam radīs nopietnas neērtības.
Patērētājam nav tiesību atcelt līgumu, ja defekts ir nenozīmīgs. Pārdevējam ir pienākums pierādīt, ka defekts ir nenozīmīgs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz pulverkrāsotām virsmām neattiecas garantija.

Kvalitatīvu preču maiņa un atgriešana 

Ja Preces ir atbilstošas kvalitātes, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no dienas, kad nepārtikas Prece nodota Pircējam, ja Pārdevējs nav noteicis ilgāku termiņu, nomainīt nopirkto Preci pret analogu preci ar citu izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas ziņā atšķirīgu preci vai atgriezt Preci Pārdevējam, lai saņemtu atpakaļ samaksāto summu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pircēja pieprasījums par preču maiņu vai atgriešanu tiek apstiprināts tikai tad, ja preces nav lietotas, nav bojātas, ir saglabājušas savas lietošanas īpašības, nav zaudējušas savu komerciāli derīgo izskatu un ja Pircējam ir pierādījumi, ka viņš preces ir iegādājies no attiecīgā Pārdevēja.

Preču garantija
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par jebkādu Preces (tostarp Preces, kas satur digitālos elementus) neatbilstību kvalitātes prasībām Preces piegādes brīdī, kas ir atklājusies ne vēlāk kā divu gadu laikā no Preces piegādes dienas (likumā noteiktā garantija).

Preces, kuras nevar atgriezt

Jāatzīmē, ka Likumā ir noteikts saraksts ar precēm, kuras nav atgriežamas (piemēram, elektropreces, rotaļlietas, mēbeles, kosmētika, grāmatas, apakšveļa utt.). Šajā sarakstā minētās preces var atgriezt tikai tad, ja pārdevējs piekrīt, ka to kvalitāte ir apmierinoša.
Šajā sarakstā ir iekļautas arī visas gāzes ierīces, jo tās ir līdzvērtīgas elektriskajām ierīcēm. 

Ātri bojājošās Preces, Preces, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma un mērījumiem, neiepakotas personīgās higiēnas Preces u.c. nav atgriežamas pat, ja tās ir atbilstošas kvalitātes un ir iegādātas no interneta veikalā.